Pil Güvenlik Simgeleri Ne Anlama Geliyor?

Cihazları saklamadan önce pilleri çıkarın

Yutulduğunda, bir defada tıbbi yardım alın.

Boş ve yeni pilleri birarada kullanmayın

Boş değişik marka tipteki pilleri birarada kullanmayın

(+/-) Kutupları doğru yerleştirin

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun

Yutmayınız

Ateşe atmayın

Pillerin içini açmayın

Yeniden doldurmayın

Pil kısa devre durumunda patlayabilir veya sızıntı yapabilir